Ackreditering

SWEDAc ackreditering

 

Mybac-Vettech är av Swedac ackrediterade inom veterinärmedicin, klinisk mikrobiologi för följande undersökningsområden:

Allmän bakterieologi
Metod : Mybac-Vettech metod B02

Resistensbestäming med mikrodilution/VETMIC
Metod: Mybac-Vettech metod B01

Salmonellaundersökning
Metod: Mybac-Vettech metod B03A + B03B

SWEDAC ackreditering 1596

Ackrediteringens omfattning i sin helhet kan studeras i Swedacs dokument 11-3640-51.1596

 

Om Swedac

Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Närings- och handelsdepartementet, och har en myndighetsutövande roll.

Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik och har samordningsansvar för den totala marknadskontrollen i Sverige, vilket innebär att de produkter och tjänster som säljs i Sverige genom SWEDAC’s tillsyn är säkra för liv, hälsa och miljö och även i övrigt uppfyller föreskrivna krav.

Swedac arbetar både nationellt och internationellt för att principerna för analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning ska samordnas för en ökad säkerhet och för att frihandeln ska kunna utvecklas.

Swedacs ackrediteringsmärke syns runtomkring i samhället. Titta efter det i hissen, vid ackrediterade verkstäder och i dokument från fordonsbesiktningsföretag eller vattenlaboratorier. För att nämna några exempel.

ackrediteringsmärket exempel

Märket används för att visa på ackreditering inom olika områden.

Märket får enbart användas av företag och organisationer som är ackrediterade av Swedac. Det ska alltid innehålla aktuell standard och ackrediteringsnummer.