Avelssäsongen

hast fol header 2022

 

Avelssäsongen.

Tänk på att bakteriell endometrit är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet och bidrar i hög grad till fetal död. Stona kan bli dräktiga medan de är infekterade men resorberar fostret, aborterar eller föder ett infekterat föl. Vi står beredda att hjälpa till med diagnostiken under den intensiva och krävande perioden!

 

Laboratoriet tar emot prover alla vardagar och Ni får ett snabbt preliminärsvar dagen efter vi har fått dem, även på lördagarna. Slutsvaret skickas efter 2-5 dygn.

 

Pris undersökningar

 

Allmänn bakteriologi

* Bakt. undersökning inkl. ev. resistensbestämningar 515:-

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2022-02-01