Avelssäsongen

hast fol header 2022

Tänk på att bakteriell endometrit är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet och bidrar i hög grad till fetal död. Stona kan bli dräktiga medan de är infekterade men resorberar fostret, aborterar eller föder ett infekterat föl.

Vi står beredda att hjälpa till med diagnostiken under den intensiva och krävande perioden!

 

 

Laboratoriet tar emot prover alla vardagar och Ni får ett preliminärsvar dagen efter vi har fått dem, även på lördagarna.

Slutsvaret skickas efter 2-5 dygn.

 

Pris undersökningar

 

Allmänn bakteriologi

* Allmän bakteriologi                                       300:-
*
Resistensbestämning med mikrodilution 215:-

 

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar

 

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2023-02-01