Koncernen

Nordvacc koncernen

 

I den svenska bioteknik koncernen där Intervacc AB är moderbolag ingår tre dotterbolag. Det helägda laboratoriet Mybac-Vettech AB och Nordvacc Läkemedel AB som distribuerar och säljer produkter för den europeiska djurhälsovårds marknaden. Utöver dessa finns även dotterbolaget SIA Nordvacc Latvia som har fokus på djurhälsovårdsprodukter till den Baltiska regionen. 

 

Nordvacc

Nordvacc Läkemedel AB grundades 1984. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm med filialer i Danmark, Lettland och Litauen. Verksamheten utgörs av marknadsföring och försäljning av i första hand djurvacciner, och företaget har under åren utvecklat och kommersialiserat ett flertal konventionella vacciner och sålt över 150 miljoner vaccindoser.

Nordvacc Läkemedel AB
 
Läs gärna mer om företaget och deras produkter på hemsidan www.nordvacc.se