Företaget

Mybac-Vettech AB är ett veterinärmedicinskt laboratorium inom bakteriologi och mykologi. Vi analyserar Dina prover med validerade och ackrediterade metoder för snabb och säker diagnos. Företaget grundades 1984 och är sedan 2007 ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17025.

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom mikrobiologisk diagnostik som vi gärna delar med oss av och önskar utveckla tillsammans med våra uppdragsgivare. Tveka därför inte att kontakta oss.

Framgångsrik  bekämpning av infektioner baseras på en diagnostik utförd på laboratorier med hög kompetens och väl utprövade analysmetoder - något vi väl lever upp till.

Vi är en del av Intervacckoncernen, där förutom forsknings- och utvecklingsbolaget Intervacc även Nordvacc Läkemedel AB ingår.