Nyhetsbrev

1p-trans

Nr.4 - feb 2018

 

 

Bästa kunder,

 

Lagom i den iskylande februarivintern kommer årets första nyhetsbrev med värmande information!

Denna gång med bl.a viktig information om VetMIC-panelerna och annat aktuellt.

SALMONELLA HOS KATT

Salmonella hos kattI januari-februari har antalet Salmonellafall hos katt ökat i landet. En tendens som troligtvis fortsätter under våren. Därför vill vi påminna er att Mybac-Vettech Laboratoriet kan hjälpa till med diagnostiken då vår Salmonella- undersökningsmetod är ackrediterad av SWEDAC.

Ni får ett snabbt och säkert analyssvar och fyndet rapporteras enligt de föreskrifter som gäller för anmälningspliktiga sjukdomar till Jordbruksverket och Länsveterinär.

VETMIC CLIN STAF/STREPT

Som Ni säkert har märkt ingår inte Amoxicillin i den nya testpanelen VetMIC staf/strept.  Känsligheten för Amoxicillin tolkas då utifrån resultaten för Oxacillin och Cefoxitin. Det innebär att alla Stafylokocker, inklusive penicillinas- bildande, är känsliga för Amoxixillin-Klavulansyra förutsatt att de är känsliga för Oxacillin eller Cefoxitin.

Det är också bra att nämna att Oxacillin används för detektion av MRSP och Cefoxitin används för detektion av MRSA. Om resistens mot dessa antibiotika påvisas hos koagulas-positiva Stafylokocker ska diagnosen verifieras.

VETMIC CLIN GN

Flera bakteriearter inom familjen Enterobacteriaceae är inte tillräckligt känsliga för Nitrofurantoin för att man ska nå terapeutiska koncentrationer i urin vid normaldos. Eftersom det saknas data för många arter har SVA valt att anpassa tolkningen för VetMIC CLIN GN till EUCAST:s tolkning på humansidan. De begränsar tolkningen till att endast gälla E.coli och nedre urinvägsinfektioner.

AVELSSÄSONG 2018 ÄR SNART IGÅNG

Avelssäsongen 2018Tänk på att bakteriell endometrit är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet och bidrar i hög grad till fetal död. Stona kan bli dräktiga medan de är infekterade men resorberar fostret, aborterar eller föder ett infekterat föl.

Laboratoriet tar emot prover alla vardagar och Ni får ett snabbt preliminärsvar dagen efter vi har fått dem, även på lördagarna. Slutsvaret skickas efter 2-5 dygn.

BESÖK AV SWEDAC

Mybac-Vettech Laboratoriet har fått besök av SWEDAC. Att vara ackrediterad medför att ett externt ackrediteringsorgan regelbundet prövar våra kompetenser och rutiner. Resultatet av bedömningen har varit tillfredsställande vilket, för Er som kund, betyder att våra analyser är kvalitetssäkrade och därmed pålitliga.

Vi passar på att tacka alla Er som har förtroende för det vi gör!

Besök gärna vår hemsida mybac-vettech.se för ytterligare information.

En fortsatt härlig dag önskar vi på Mybac-Vettech!