Mastit

Mastit undersökningar nötkreatur

Vi erbjuder våra kunder en unik, personlig och professionell service i kombination med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Hantering av prover sker även på lördagar.

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2023-02-01

 

Priser mastitundersökningar nötkreatur

 

Allmän bakteriologi

* En (1) spene eller samlingsprov 160:-
* Två (2) spenar  274:-
* Tre (3) spenar 345:-
* Fyra (4) spenar 384:-
* Resistensbestämning mikrodilution. 215:-

 

I bakteriologisk undersökning ingår CMT.

Vid växt av Stafylokocker ingår test för pencillinasproduktion.

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar