Om Mybac-Vettech

Senast uppdaterad måndag, 30 januari 2023

labrock header

Mybac-Vettech Laboratoriet AB är ett erkänt veterinärmedicinskt laboratorium inom bakteriologi och mykologi med lång erfarenhet och hög kvalitet. Företaget grundades 1984 och är sedan 2007 ackrediterat av Swedac enligt ISO/IEC 17025.

Verksamheten

Vi har verksamheten förlagd till Hägersten i Stockholm. Härifrån utför vi mikrobiologiska analyser på prover insända av kunder från hela landet.

I Mybac-Vettech laboratoriets kvalitetssäkringsprogram har SWEDAC-ackreditering erhållits avseende bakteriologiska undersökningar och resistensbestämning med MIC-värde. (Resistensbestämning med mikrodilution). Detta utgör en väsentlig bas för den kliniska säkerheten.

Grunden för en framgångsrik bekämpning av infektioner baseras på en diagnostik utförd på laboratorier med hög kompetens och väl utprövade analysmetoder.
För att upprätthålla detta krävs också tillräckligt stora provvolymer.