Prislista

Senast uppdaterad måndag, 27 mars 2023

prislista header

Vi erbjuder våra kunder en unik, personlig och professionell service i kombination med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.


Prislista

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2023-02-01

 

Priser undersökningar

 

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar.

* = Ej ackrediterade undersökningar.

Klicka på rubriken, för den typ av undersökning som avses, för att stänga respektive öppna densamma.

Bakteriologiska undersökningar

*

Allmän bakteriologi (Jästsvampsundersökning ingår vid begäran)

 

300:-
*

Tillkommande allmän bakteriologi (samma individ, samma tidpunkt)

            

 180:-
*

Resistensbestämning med mikrodilution

 

215:-
*

Anaerob / mikroaerofil odling

 

300:-
*

Allmän bakteriologi samt anaerob/mikroaerofil odling

 

440:-
*

Typning av primärodling/bakteriestam

 

215:-
*

Mastit-bakterieologisk undersökning / per spene

 

fr 96:-

 

Mykologiska undersökningar

 *

Dermatofyter (Ringorm)

 

550:-
 *

Aspergillusundersökning

 

 320:-
 *

Jästsvampundersökning

 

320:-
 *

Svamp-resistensbestämning

                      

215:-

Bakteriologiska + Mykologiska undersökningar

*

*

Bakteriologisk undersökning

+  Aspergillusundersökning

 

 

460:-

*

*

Bakteriologisk undersökning

+  Dermatofyt-undersökning

 

 

565:-

*

*

Bakteriologisk undersökning

+  Aspergillus och Dermatofyter  

 

605:-

 

Jästsvampundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Realtids PCR

 *

Strept. equi (Kvarka) / Strept. zooepidemicus 

            

495:-

 

Specialundersökningar

*

Salmonellaundersökning 

 

309:-
*

Blododling (aerob och anaerob odling)

 

600:-
*

Strept. equi (Kvarka) / Strept. zooepidemicus (ej PCR)

       

410:-
*

Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)

 

410:-

Undersökning av hästträck

Provet får ej vara äldre än 4 timmar då analys påbörjas
*

Tarmfloreundersökning (4 parametrar och pH-mätning) 

   

 1120:-
*

Kolititrering

 

570:-