Kvarka

Kvarkadiagnostik

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av analyser med alltifrån qPCR och bakterieodling tlll de allra senaste serologiska metoderna för att snabbt upptäcka och diagnosticera smitta.Ta gärna del av vår folder om kvarkadiagnostik.


Läs foldern

 

Kvarkadiagnostik

Kvarka är en övre luftvägsinfektion som är mycket smittsam och orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen kan ge förkylningssymptom, feber, hosta och variga bölder i huvudets och halsens lymfknutor. Sjukdomen är anmälningspliktig, dvs att misstanke om kvarka måste anmälas till Jordbruksverket och länsstyrelsen i aktuellt län.

Streptococcus zooepidemicus är också en bakterie som förknippas med övre luftvägsinfektioner hos hästar men oftast orsakar den inga sjukdomssymptom. I vissa fall, till exempel i samband med stressituationer eller nedsatt immunförsvar, kan bakterien bli sjukdomsframkallande. Symptomen liknar i dessa fall kvarka och kan vara feber, näsflöde, hosta och ansvällning av svalgets lymfknutor. Streptococcus zooepidemicus kan även orsaka andra opportunistiska infektioner hos häst och, i sällsynta fall, infektion hos människor.

Vid misstanke om kvarka rekommenderas alltid qPCR-analys på grund av metodens högre sensitivitet. qPCR-analysen skiljer ut Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus och kan även kombineras med bakterieodling. Provta gärna flera insjuknade hästar samtidigt för att öka chanserna att hitta kvarkabakterien. Det kan vara svårt att få bakterien med i provet, särskilt de första 2-3 dagarna efter infektion, så man bör inte invänta provsvar innan man vidtar åtgärder. Om provsvaret visar sig vara negativt, men hästen fortfarande visar kvarkaliknande symtom och smittar andra hästar, ska utbrottet hanteras som kvarka och stallet ska hållas isolerat. Provet kan behöva upprepas för att säkerställa resultat och i detta fall skulle ett nässköljprov rekommenderas.

 

Vill du veta mer om vad vi tillsammans kan göra för att minska spridningen av kvarka besök kvarka.se

 

Pris undersökningar

  Strept. equi / Strept. zooepidemicus (qPCR) 520:-
  Strept. equi ELISA 250:-
* Strept. equi / Strept. zooepidemicus (odling) 420:-

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2024-02-01