Medarbetare

Senast uppdaterad måndag, 27 november 2023

Medarbetare i labrock

Vi är en skara människor med ett gemensamt intresse – vi brinner för god djurhälsa. 

Våra biomedicinsk analytiker och veterinärer har som enda mål att upprätthålla hög och reproducerbar kvalitet i laboratorietjänster.