Hantering av personuppgifter

Information om vår hantering av personuppgifter

För Mybac-Vettech Laboratoriet är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter.

När vi behandlar dina personuppgifter skyddas din integritet genom EU:s dataskydds-förordning, också kallad GDPR. Här ger vi dig övergripande information om hur dina personuppgifter behandlas.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Mybac-Vettech Laboratoriet är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

- Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund hos oss, via kontaktformulär på hemsidan, remiss, e-post eller brev, i direkt kontakt med labbet eller enkäter.
- Du själv lämnar dina uppgifter till en av våra uppdragsgivare, till exempel veterinären, djurkliniken eller stuteriet.
- Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor.

Besök av vår hemsida

Dina personuppgifter samlas inte in när du besöker Mybac-Vettech laboratoriets hemsida.  Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket och vilka sidor som besöks.

Personuppgifterna som samlas in

- Kundinformation: Uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
- Uppdragsinformation: Uppgifter som behövs för att kunna genomföra ett uppdrag, till exempel djurägarens namn samt djurens namn och ID-nummer.
- Faktureringsinformation: Uppgifter som behövs för att generera en faktura, till exempel fakturamottagarens namn, adress, telefonnummer samt eventuellt personnummer.
- Rekryteringsinformation: Uppgifterna som behövs för att hantera dina ansökningshandlingar i samband med rekryteringar till utannonserade tjänster.
- Serviceinformation: Uppgifterna som behövs för att korrespondera i specifika ärenden, till exempel beställning av trycksaker och provtagningsmaterial, eventuella klagomål eller reklamationer, svar på kundundersökningar och återkoppling om våra tjänster. I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med lottning.

Överlämnande av personuppgifter

Laboratoriet ansvarar för hantering av all information som mottages eller genereras under laboratoriearbetet. Resultat eller övriga uppgifter ska inte föras vidare utanför laboratoriet utan uppdragsgivarens medgivande. Informationen som uppdragsgivare eller deras kunder i enighet med laboratoriet inte tillgängliggör för allmänheten betraktas som konfidentiell.

Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till underleverantör, myndigheterna eller annan tredje part. All information som laboratoriet är skyldig att lämna ut ska redovisas till uppdragsgivaren.
 
Eftersom Mybac-Vettech Laboratoriet ingår i en koncern där Intervacc AB är moderbolag har vi koncerngemensamma funktioner och dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.


Tillgång till personuppgifterna

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter och vilka är dina rättigheter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Du kan alltid kontakta laboratoriet för att ta del av din egen sparade information.

Du har rätt att begära rättelse av din egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

Mybac-Vettech Laboratoriet raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om de önskar det.

Personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till vår kundservice. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring.

Du kan alltid vända dig till oss för att lämna synpunkter på Mybac-Vettech:s behandling av dina personuppgifter. Du kan nå oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 08-55 635 625.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra klagomål gällande Mybac-Vettech:s hantering av dina personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling med ansvar för att övervaka tillämpningen av dataskydds-förordningen.


Informationen i detta dokument uppdaterades senast i juni 2020.