Ytteröra

Provtagning

Provtagningspinne förs försiktigt ned i den infekterade hörselgången och snurras ett par varv.

Svabb för bakt.undersökning läggs i rör med transportmedium.

För jästsvampsundersökning tas prov på samma sätt men tranporteras till labbet i sterilt rör, utan transportmedium.