Träck / tarmflora

Provtagning

Tarmfloreundersökning på häst:
c:a 75 gr färsk träck läggs i plastpåse, knyt till och transportera till laboratoriet.

Provet får vara högst 4 timmar gammalt då analys påbörjas

Se även under Faeces.