Tonsill / Svalg

Provtagning
Hela tonsiller läggs i sterilt provrör.

Svabb-prov från tonsillficka kan vara svårt att ta utan att få med bakteriefloran i svalget.