Sårsekret

Provtagning
Provet tas vanligtvis med provtagningspinne från sårkanten.
Se även under Var.