Pustlar

Provtagning
Provet tas genom punktion efter noggrann huddesinfektion.

Provet kan sändas till laboratoriet i den tillslutna sprutan eller överföras till sterilt provrör.

För anaerobodling eventuellt i transportmedium.

Anaeroba bakterier överlever dock bäst om provmaterialet utsätts för så lite syre som möjligt dvs hålls kvar i en spruta.