Övre luftvägar, trachea

Provtagning

Prover från övre luftvägarna tas vanligen i form av svabbprover.

Hos djur med purulent rinit med tydligt näsflöde kan ofta ett prov taget en bit upp i noshålan ha ett gott informationsvärde.

Man bör dock alltid undvika att i provet ”få med” den flora som finns i själva nosborren dels på grund av den residenta floran där, dels på grund av att nosen ju ”plockar upp” en del transient flora.

Provet tas alltså efter noggrann rengöring av nosborrarna och man undviker att med svabben beröra dessa.

Om infektionen misstänks vara lokaliserad till svalget hos en häst tas provet med skyddande ledare så att kontamination från noshålan undviks.