Organmaterial

Provtagning
Organbitar från obduktionsmaterial som t ex. hjärta, lungor, lever, mjälte
skickas till laboratoriet i provrör / burk med lite steril koksalt.