Öga / Konjunktiva

Provtagning

Provet tas från insidan av ögon locket.

Låt pinnen suga åt sig så mycket sekret som möjligt. Undvik att beröra ögonlocksranden.

Provtagningspinnen stoppas i rör med transportmedium.