Mjölk / Mjölksekret

Provtagning
Mjölkprover måste tas ut med största noggrannhet. Spenen, och framförallt spenspetsen, rengörs noga med 70% alkohol på en lätt fuktad bommullstuss.

Därefter mjölkas några mjölkstrålar ut i ett sk kontrollkärl.

Provet tas i ett sterilt provrör som hålls lutat så att smuts inte faller från juvret ned i röret. Spenen vikes horisontellt och en distinkt stråle mjölkas i provröret.

Röret försluts därefter omedelbart med korken igen.
Notera att varken spenspets eller fingrar får beröra provrörskanten.

Mjölprovet kan trots stor noggrannhet ändå kontamineras.
Detta beror då huvudsakligen på att vissa bakterier (f.f.a stafylokocker och
Corynebacterium bovis ) har förmåga att kolonisera spenkanalen.