Ledvätska

Provtagning
Provet tas genom punktat efter rakning och hud-desinfektion.

Provet kan sändas till laboratoriet i den tillslutna sprutan eller överföras till sterilt provrör.

Om transporttiden beräknas överstiga 12 timmar kan provet överföras till en anaerob punktionsflaska.