Klor, skalbitar

Provtagning
Provet läggs i sterilt provrör