Hudskrap

Provtagning

För bakt.undersökning: Skrapprov från angripet område kan överföras till provtagningspinne.

Vid misstanke om infektion med Dermatophilus congolensis (streptotrikos) på häst och nötkreatur, vilken ofta manifesterar sig i form av excudativ dermatit med utbredd skorpbildning uttages prov i form av skorpor med vidhängande hår.
Utodling görs från material från hudskorpornas undersida.

Hudskrap för ringormsundersökning (dermatofyt-undersökning)

Provtagningsytan tvättas med sprit och låt spriten dunsta innan provtagning. Hudflagor och plockade hårstrån från ytterkanterna av angripet område läggs i alu.folie eller liknande.
Vi vill inte ha provet i plastfilm eller rör.

Provtagning med svabb är ej optimalt för ringormsundersökning.
Från symptomfria djur kan kam- eller borstprov tas och läggs i folie el liknande.
Om tandborste används packa den på liknande sätt, inte nedkörd i provrör.