Hår

Provtagning

Vid misstanke om infektion med Dermatofilus congolensis (streptotrikos) på häst och nötkreatur, vilken ofta manifesterar sig i form av excudativ dermatit med utbredd skorpbildning uttages prov i form av skorpor med vidhängande hår.
Utodling görs från material från hudskorpornas undersida.

Hår för ringormsundersökning (dermatofyt-undersökning)
Provtagningsytan tvättas med sprit och låt spriten dunsta innan provtagning.
Hudflagor och plockade hårstrån från ytterkanterna av angripet område läggs i
aluminiumfolie eller liknande.
Vi vill inte ha provet i plastfilm eller rör.

Provtagning med svabb är ej optimalt vid dermatofytundersökning.
Från symptomfria djur kan kam- eller borstprov tas och hår läggs i folie el liknanade.
Om tandborste används packa den på liknande sätt, inte nedkörd i provrör.