Fistlar

Provtagning
Provet tas vanligtvis med provtagningspinnne från fistelsekret eller från sårkanten.