Böld

Provtagning
Provet tas genom punktion efter noggrann huddesinfektion.

Provet kan sändas till laboratoriet i den tillslutna sprutan eller överföras till sterilt provrör.

För anaerobodling eventuellt i transportmedium.
Anaeroba bakterier överlever dock bäst om provmaterialet utsätts för så lite syre
som möjligt dvs hålls kvar i en spruta.