Analsäckssekret

Provtagning
Perianalområdet tvättas med alkohol som får avdunsta.
Därefter kläms analsäckssekret ut.
Detta samlas i sterilt provrör eller på provtagningspinne.