Hjälp vid provtagning för klinisk mikrobiologi.

Ta del av vår information kring provtagning - det underlättar för att få korrekt resultat på provet.

Den tryckta broschyren kan laddas ned genom att klicka på broschyren här till höger. I den vänstra menyn visas provtagningstyperna, klicka för att läsa mer.  

Saknas remiss går det att ladda ned under Kontakt / Ladda ner.

  1p-trans

 

Provtagningsanvisningar

Här finns anvisningar för provtagningar från A - Ö. Klicka på rubriken för den provtyp som avses.