Prislista

Senast uppdaterad måndag, 31 januari 2022

prislista header

 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser utöver snabb och relevant analysservice med god personlig service.


Prislista

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2022-02-01

 

Priser undersökningar

På nedanstående priser lämnar vi 20:- i rabatt per prov för kunder med månadsfaktura
( Gäller ej tillkommande, redan rabatterade eller specialundersökningar ).

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar.

Klicka på rubriken, för den typ av undersökning som avses, för att stänga respektive öppna densamma.

Bakteriologiska undersökningar

* Allmän bakteriologi med ev. resistensbestämning med mikrodilution 515:-
* Tillk. allmän bakt. + resistensbest. samma individ, samma tidpunkt.  242:-
* Allmän anaerob / mikroaerofil odling (med ev. resistensbestämning) 515:-
* Allmän bakteriologi med ev. resistensbestämning samt anaerob/mikroaerofil odling. 654:-
* Typning av primärodling utan resistensbestämning. 211:-
* Mastitbakterieologisk undersökning (utan res.best.) per spene fr 96:-

Jästsvampundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Mykologiska undersökningar

Dermatofyter (ringorm) 525:-
Aspergillusundersökning  370:-
Jästsvampundersökning 319:-
  Tillkommande resistensbestämning svamp 300:-
Dermatofytundersökning och Aspergillus/Jästsvamp 577:-
Aspergillus och Jästsvamp 422:-

Bakteriologiska + Mykologiska undersökningar

* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning och aspergillus-undersökning 675:-
* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning och dermatofyt-undersökning  778:-
* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning samt dermatofyt- och aspergillusundersökning 834:-

Jästsvampundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Specialundersökningar

* Salmonellaundersökning 309:-
* Blododling (aerob och anaerob odling). 757:-
* Strept. Equi (Kvarka) / Strept. zooepidemicus (ej PCR) 410:-
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos) 370:-

Undersökning av hästträck

Prov får ej vara äldre än 4 timmar då analys påbörjas
   Tarmfloreundersökning (4 parametrar och pH-mätning)  1112:-
  Kolititrering 566:-

 

Rabatter och övriga villkor

Vid fler än ett prov från samma djur lämnas rabatt på tillkommande prover (gäller ej specialundersökningar).

Övriga undersökningar enligt överenskommelse
Vid begärd månadsvis fakturering lämnas 20:- i rabatt per prov
Vid fakturering tillkommer 30:- per faktura

Om djurägaren trots krav inte betalar fakturan debiteras den remitterande kliniken/veterinären.

Kontakta oss om Du inte redan idag är kund med månadsfaktura.

Svarspost

Portofri svarspost skickas till: Post med eget porto skickas till:
Mybac-Vettech AB
Kund nr 110335200
129 20 Hägersten
Mybac-Vettech AB
Box 96
129 22 Hägersten

 

Besök: Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten.
Post: Box 96, 129 22 Hägersten
Tel: 08-55 635 625 Fax: 08-449 46 56