Nyhetsbrev nr.1

1p-trans

Nr.1 - Februari 2017

 

 

Bästa kunder,

 

Nu lanserar Mybac-Vettech laboratoriet nyhetsbrev med aktuell information om labbet och vad som händer inom branschen.  Som ett led i vårt miljöarbete distribueras brevet via e-post, vilket hjälper oss att minska företagets pappers-användning.

Prislistan för 2017


I år skickar vi vår nya prislista som pdf-fil. Den är också tillgänglig här på vår hemsida. Priserna gäller from 1 mars 2017.

Vi vill passa på och tacka alla Er som har valt att få provsvaret via e-post och uppmana Er till att också välja pdf-formaten till fakturering. Meddela oss bara vilken e-postadress vi ska använda.

Övrig information


Ni har säkert märkt att vi har börjat använda en ny panel för resistensundersökning, VetMIC CLIN GN, som är bättre anpassad till Gram-negativa bakterier som Enterobacteriaceae och Pseudomonas. På sikt tänker vi också börja använda en annan testpanel som är bättre anpassad till Stafylokocker och Streptokocker, VetMIC CLIN staf/strept. Vi återkommer med ytterligare information runt detta.

Vi har också fått frågor angående läkemedlet Osurnia som innehåller Florfenikol. Florfenikol finns bara i VetMIC stordjurspanelen och närmaste besläktade substansen är Kloramfenikol. Vid begäran kan vi använda stordjurspanelen i stället eller alternativt göra en komplettering med Kloramfenikol.


Kvalitet lönar sig. Mybac-Vettech deltar i ett labbnätverk, som anordnas av SVA, med olika laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från sport- och sällskapsdjur. Med syfte att kunna utöka kunskapsutbyte mellan oss erbjöds alla deltagare en provningsjämförelse. Tillfredsställande resultat visar att våra analyser är av hög kvalitet och därmed pålitliga.

 

Med vänliga hälsningar

Laboratoriepersonalen i Mybac-Vettech