Salmonella på katt

 

I januari 2018 har antalet Salmonellafall hos katt ökat i landet. En tendens som troligtvis försätter under våren.

Därför vill vi påminna er att Mybac-Vettech Laboratoriet är ackrediterat för Salmonellaundersökningen och kan hjälpa till med diagnostiken under den intensiva perioden. 

Ni får ett snabbt och säkert analyssvar och fyndet rapporteras enligt de föreskrifter som gäller för anmälningspliktiga sjukdomar till Jordbruksverket och Länsveterinär.