Salmonella på katt

 

Under januari påvisas Salmonellainfektion hos ett större antal katter. En tendens som fortsätter under våren.

Mybac-Vettech Laboratoriet är ackrediterat för Salmonellaundersökningen och kan hjälpa till med diagnostiken under den intensiva perioden. 

Ni får ett snabbt och säkert analyssvar och fyndet rapporteras enligt de föreskrifter som gäller för anmälningspliktiga sjukdomar till Jordbruksverket och Länsveterinär.

 

*    Salmonellaundersökning                 309:-