Prislista

Senast uppdaterad söndag, 13 januari 2019

Prislista

 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser utöver snabb och relevant analysservice med god personlig service.


Prislista

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2019-01-14

 

Priser undersökningar

På nedanstående priser lämnar vi 20:- i rabatt per prov för kunder med månadsfaktura
( Gäller ej tillkommande, redan rabatterade eller specialundersökningar ).

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar.

Klicka på rubriken, för den typ av undersökning som avses, för att stänga respektive öppna densamma.

Bakteriologiska undersökningar

* Allmän bakteriologi med ev. resistensbestämning (mikrodilution/VETMIC) 475:-
* Tillk. allm. bakt + res samma individ, samma tidpunkt.  220:-
* Allmän anaerob / mikroaerofil odling (med ev. resistensbestämning) 475:-
* Allmän bakteriologi med ev. resistensbestämning samt anaerob/mikroaerofil odling. 600:-
* Typning av primärodling utan resistensbestämning. 200:-
* Mastitbakterieologisk undersökning (utan res.best) per spene fr 90:-

Jästsvampsundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Mykologiska undersökningar

Dermatofyter (ringorm) 500:-
Aspergillus undersökning  350:-
Jästsvamp undersökning 300:-
  Tillkommande resistensbestämning svamp 290:-
Dermatofytundersökning och Aspergillus/Jästsvamp 550:-
Aspergillus och Jästsvamp 400:-

Bakteriologiska + Mykologiska undersökningar

* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning och aspergillus-undersökning 625:-
* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning och dermatofyt-undersökning  725:-
* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning samt dermatofyt och aspergillus-undersökning 775:-

Jästsvampsundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Specialundersökningar

* Salmonellaundersökning 290:-
* Blododling (aerob och anaerob odling). 700:-
* Strept. Equi (Kvarka) / Strept. zooepidemicus (ej PCR) 400:-
Dermatophilus congulensis (Streptotrikos) 350:-

Undersökning av hästträck

Prov får ej vara äldre än 4 timmar då analys påbörjas
   Tarmfloreundersökning (4 parametrar och pH-mätning)  1060:-
  Kolititrering 530:-