Prislista

Senast uppdaterad måndag, 31 januari 2022

prislista header

 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser utöver snabb och relevant analysservice med god personlig service.


Prislista

Alla priser är exkl. moms, och gäller fr.o.m 2022-02-01

 

Priser undersökningar

På nedanstående priser lämnar vi 20:- i rabatt per prov för kunder med månadsfaktura
( Gäller ej tillkommande, redan rabatterade eller specialundersökningar ).

* = SWEDAC-ackrediterade undersökningar.

Klicka på rubriken, för den typ av undersökning som avses, för att stänga respektive öppna densamma.

Bakteriologiska undersökningar

* Allmän bakteriologi med ev. resistensbestämning med mikrodilution 515:-
* Tillk. allmän bakt. + resistensbest. samma individ, samma tidpunkt.  242:-
* Allmän anaerob / mikroaerofil odling (med ev. resistensbestämning) 515:-
* Allmän bakteriologi med ev. resistensbestämning samt anaerob/mikroaerofil odling. 654:-
* Typning av primärodling utan resistensbestämning. 211:-
* Mastitbakterieologisk undersökning (utan res.best.) per spene fr 96:-

Jästsvampundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Mykologiska undersökningar

Dermatofyter (ringorm) 525:-
Aspergillusundersökning  370:-
Jästsvampundersökning 319:-
  Tillkommande resistensbestämning svamp 300:-
Dermatofytundersökning och Aspergillus/Jästsvamp 577:-
Aspergillus och Jästsvamp 422:-

Bakteriologiska + Mykologiska undersökningar

* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning och aspergillus-undersökning 675:-
* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning och dermatofyt-undersökning  778:-
* Bakteriologisk undersökning med resistensbestämning samt dermatofyt- och aspergillusundersökning 834:-

Jästsvampundersökning ingår vid begäran i ovanstående undersökningar.

Specialundersökningar

* Salmonellaundersökning 309:-
* Blododling (aerob och anaerob odling). 757:-
* Strept. Equi (Kvarka) / Strept. zooepidemicus (ej PCR) 410:-
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos) 370:-

Undersökning av hästträck

Prov får ej vara äldre än 4 timmar då analys påbörjas
   Tarmfloreundersökning (4 parametrar och pH-mätning)  1112:-
  Kolititrering 566:-