Prover

Bakteriologiska och mykologiska undersökningar vid infektionssjukdomar hos djur blir allt mer viktiga och nödvändiga för den praktiserande veterinären. De prover som skickas in till mikrobiologen är en viktig länk i kedjan att säkertsälla en modern och väl fungerade djurhälsovård.

Förutsättningarna för att få en exakt identifiering av den sjukdomsframkallande mikroorganismen bygger på ett samspel mellan klinikern och mikrobiologen. Ett fundamentalt steg i all form av diagnostik är att provet är relevant och taget på rätt sätt. Detta i sin tur förutsätter god förståelse om infektionens patogenes.

 

Vi har under huvudrubriken prover valt att samla all information som rör alla våra tjänster inom klinisk laboratorieservice. Här finns följande underrubriker

Provtagning - ger hjälp vid provtagning för klinisk mikrobiologi. Remisser för nedladdning hittar Du också under denna rubrik.
Prislista - vår prislista, vi erbjuder konkurrenskraftiga priser utöver snabb och relevant analysservice med god personlig service.
Mastit - information om våra analyser för mastitprover från mjölkkor.
Avelssäsongen - vi erbjuder diagnostik i samband med avelssäsongen.
Remiss - vår provremiss för nedladdning och utskrift.
Beställning - formulär för att beställa remisser, provtagningspinnar eller portofria adresslappar.
Ackreditering - information om SWEDAC och vår ackreditering inom veterinärmedicin, klinisk mikrobiologi